پس از برگزاری موفقیت آمیز شش دوره قبلی كنفرانس UIC nextstation، قرار است هفتمین دور آن در سال جاری با شعار «ایستگاه‌های راه آهن، رونق بخش زندگی شهری» برگزار شود.
اين رويداد فرصتي منحصربفرد برای سخنرانان عالی رتبه از جمله تصمیم گیرندگان، نمایندگان صنایع پیشرو و همچنین سهامداران دخیل در مباحث شهرسازی و اعضای پنل‌های فعال در زمینه‌های مربوطه جهت اظهار نظر در خصوص تمامی مسائل استراتژیک مربوط به ایجاد، توسعه و بهره برداري از ایستگاه‌های راه آهن فراهم خواهد نمود.

کنفرانس مذکور شامل برنامه‌های زیر خواهد بود:
دو جلسه عمومی (شامل افتتاحیه و اختتامیه)
دو میزگرد
هشت نشست فنی در حوزه موضوعات ویژه
غرفه/نمایشگاه
برنامه بازدیدهای فنی

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی همزمان نیز در روزهای 11 و 12 نوامبر در هتل اوین تهران برگزار خواهد شد.

همچنین در جریان برگزاری این اجلاس، دو میزگرد نیز در نظر گرفته شده است:
نخستین میزگرد با موضوع «شهرهای مبتنی بر راه آهن» برگزار خواهد شد
دومین میزگرد با موضوع «ایجاد ارزش افزوده برای شهرها: چالش‌های اصلی» برگزار خواهد گرديد.

در كنفرانس UIC nextstation 2019 موضوعات زیر مطرح خواهد شد:
1 – مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه
2 – پایداری و بهره وری انرژی
3 – جا بجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط
4 – خدمات و بازرگانی
5 – تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرها
6 – طراحی ایستگاه
7 – ایمنی و امنیت
8 – فناوری هوشمند

اتحاديه بين المللي راه آهن¬ها (UIC) و راه آهن ج. ا. ايران منتظر ديدار شما از تاریخ 11 الی 13 نوامبر 2019 در تهران هستند.

Sponsored by:

KONE is an innovative leader in the elevator and escalator industry.

Working closely with partners and customers around the world, we deliver value for all the stakeholders involved, including the owners, developers, and operators of public transport systems. Metro and railroad stations and mixed transport hubs all have unique people flow requirements, so it our job to help customers to fulfill the vertical and horizontal transportation needs of these demanding environments.

In order to contribute to a better quality of life in urban environments, public transportation systems need innovative, eco-efficient, and durable solutions that are tailored to their precise needs. Our solutions include elevators, escalators, and automatic building doors – all of which can be kept running smoothly around the clock and help to enhance asset management with smart services that enable predictive, proactive maintenance.

Our solutions can be seen in use in some of the world’s busiest and most complex public transport systems – such as Washington, London, Singapore, and Shanghai – helping to deliver safe, reliable people flow that keeps people and cities moving around the clock.

Under the patronage of:

Media partners:

Previous UIC nextstation conferences

UIC nextstation 2017 - Madrid

Smart Stations in Smart Cities

UIC nextstation 2015 - Marrakech

Rethinking Stations for Future Intermobility

UIC nextstation 2013 - Moscow

Linking Railways and Society

Railway Stations around the world